"Temps de Presó"

Compartir

Agenda » "Temps de Presó"
"Temps de Presó"
De 1 Sep 2022 - 15:15 hasta 27 Oct 2022 - 15:15 (Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la UAB.)
Entrada:
 
Quan entres, quan et registres per accedir, tens l’estranya sensació que el teu temps, el que habitualment gestiones en el teu dia a dia, deixa de ser teu.
Ja no el tens i fins i tot, allò que pugui servir per recordar-ho, per gestionar-ho, ha de quedar fora. No pot entrar.
El temps, sembla quelcom que hi ha a cada racó, a cada espai, i que per més que vulguis agafar-lo, aferrar-t’hi, no podràs.
Només podràs conviure amb ell, estar amb ell, esperar amb ell, passar amb ell.
 
 
Cuando entras, cuando te registras para acceder, tienes la extraña sensación que tu tiempo, el que habitualmente gestionas en tu día a día, deja de ser tuyo.
Ya no lo tienes, incluso todo aquello que sirva para recordártelo, para gestionarlo, debe quedar fuera. No puede entrar.
El tiempo parece cualquier cosa que hay en cada rincón, en cada espacio, y por más que desees cogerlo, aferrarte a él, no podrás.
Tan solo podrás convivir con él, estar con él, esperar con él, pasar con él.
 
 
 
Sortida:
 
Quan surts, després del treball fotogràfic, de conviure amb l’espai i els seus habitants, és quan recuperes tot allò que fas servir per gestionar el teu temps.
Quan tornes a l’exterior, la sensació d’alleugeriment, de recuperar quelcom perdut, quelcom pausat, és com tornar a sentir que el tren es posa en marxa, que l’aturada ja ha passat i tot torna a la seva velocitat normal, a la velocitat accelerada, a la velocitat de estar de nou en joc.
 És en aquest moment, quan t’adones que voler fer teu el temps, voler gestionar el temps, voler dominar el temps és una il·lusió, és una fantasia que en la majoria de casos ens fa oblidar que de temps, només en tenim un, i difícilment el dominarem a la nostra voluntat.
El temps és molt relatiu.
 
 
Cuando sales, después del trabajo fotográfico, de convivir con el espacio y sus habitantes, es cuando recuperas todo lo que utilizas para gestionar tu tiempo.
Cuando regresas al exterior, la sensación de alivio, de recuperar algo perdido, algo pausado, es como volver a sentir que el tren se pone de nuevo en marcha, que la parada ha finalizado y todo vuelve a su velocidad normal, a la velocidad acelerada, a la velocidad de estar de nuevo en juego.
Es en ese momento, cuando te das cuenta qué hacer tuyo el tiempo, querer gestionar el tiempo, querer dominar el tiempo, es una ilusión, una fantasía que en la mayoría de casos nos hace olvidar que de tiempo solamente tenemos uno y difícilmente lo dominaremos a nuestra voluntad.
El tiempo es muy relativo.
 
 
Centre Penitenciari Quatre Camins
De 1 Sep 2022 - 15:15 hasta 27 Oct 2022 - 15:15